Werkfit maken

Traject ‘Werkfit maken’

Het traject ‘Werkfit maken’ is er op gericht om mensen met een uitkering van het UWV geschikt te maken om weer aan het werk te gaan. In dit traject ga je activiteiten ondernemen die erop gericht zijn om jou als kandidaat zodanig te versterken dat je eventueel na het volgen van scholing aan het werk kunt. Dit betekent dus niet dat alle belemmeringen waardoor jij die specifieke uitkering krijgt weg worden genomen. Het gaat erom dat je hiermee hebt leren omgaan. Uiteraard zal ik jouw mogelijkheden/belastbaarheid afstemmen in relatie tot arbeid.

Welke stappen ga je doorlopen?

  • Je gaat je maatschappelijke- en arbeidsdeelname vergroten d.m.v. participatie in vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek.
  • Je gaat je praktische vaardigheden vergroten door coaching in de werksituatie.
  • Je gaat je kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden vaststellen/herkennen m.b.t. arbeid.
  • Je gaat je randvoorwaarden vaststellen/herkennen m.b.t. een passende werkplek.
  • Je gaat een passende beroepsrichting vaststellen/herkennen gegeven de beperkingen en mogelijkheden.
  • Je gaat werken aan het vergroten van je eigenwaarde en zelfvertrouwen in relatie tot werk.

Maatwerk
Elk traject is maatwerk en de invulling is afhankelijk van waar je door beperkt wordt. Niet je beperking telt maar je kwaliteit.


Weer lekker aan de slag

slim

slim

slim

slim