Jobcoaching

Jobcoachen volgens de ‘Supported Employment Methode’

Deze methode zorgt ervoor dat mensen begeleid worden naar werk en als zij werk gevonden hebben worden ze duurzaam gecoached zodat ze niet uitvallen. Hierdoor wordt veelal hun zelfbeeld en eigenwaarde positief beïnvloed.

Het coach traject bestaat uit de volgende onderdelen, deze onderdelen zijn per module af te nemen.

Intake en assessment

In deze module komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Waarom wil iemand werken?
 • Beroepsmatige interesses / voorkeuren.
 • Extra professionele interesses.
 • Sociale / technische vaardigheden.
 • Intellectuele capaciteiten.
 • Onderwijs.
 • Aard van de handicap.
 • Huidige inkomensbronnen.
 • Familiale / sociale factoren.

Job finding / jobhunting

Job finding/jobhunting is op de arbeidsmarkt zoeken naar een baan die past bij de kandidaat.
Dit bestaat onder andere uit:

 • Het op zoek gaan naar een baan op de lokale arbeidsmarkt.
 • Het enthousiasmeren van potentiële werkgevers.
 • Het informeren van werkgevers over o.a. wetgeving, vrees voor uitval en extra kosten.
 • Het contacteren van potentiële werkgevers.
 • Het houden van kennismakingsgesprekken met potentiële werkgevers.
 • Het inventariseren van de behoeftevraag van de potentiële werkgever.

Job analyse

De jobcoach zoekt informatie over de takenpakketten en de werkplek bij de toekomstige reguliere werkgever door middel van:

 • Inventariseren van de exacte verwachtingen van de werkgever m.b.t. deze baan.
 • Maken van een diepgaande analyse van alle deelaspecten van de baan.
 • Inventariseren over welke vaardigheden en kennis de werknemer moet beschikken om deze baan uit te oefenen.
 • Identificeren van deeltaken van de job die niet matchen met de capaciteiten van de werknemer.
 • Inventariseren van taakinhoud van toekomstige collega’s: deeltaken van bestaande banen kunnen misschien overgeheveld worden naar de taakinvulling van de baan van de nieuwe werknemer. (jobcarving)
 • Gesprekken voeren met werkgever en toekomstige collega’s over bedrijfscultuur, omgevingsfactoren, gezondheidsvoorwaarden, organogram, taakverdeling, arbeidsvoorwaarden (uren, loon, werkregime, etc).
 • Inventariseren van mogelijke transportmiddelen woon-werkverkeer (eventueel transport onder begeleiding van de jobcoach).

Job matching

De jobcoach vergelijkt de job analyse (taakinhoud) met het assessment(capaciteiten en interesses).

Job (re)design, jobcarving

In samenwerking met de arbeidsanalist/ergotherapeut zal de jobcoach de kloof trachten te dichten tussen de vereiste taakinhoud en de capaciteiten van de werknemer. Bijvoorbeeld door:

 • Op basis van de jobmatching de taakinhoud (of bepaalde deeltaken) aan te passen.
 • Het opstellen van een gericht opleidings- of bijscholingsplan.

Introductie op de werkplek

De jobcoach stelt een oriëntatieplan voor de werknemer op. Dit bestaat onder andere uit:

 • Wat doet het bedrijf.
 • Wat zijn de formele en informele regels van het bedrijf.
 • Het sensibiliseren van de toekomstige collega’s.
 • Wat kunnen de toekomstige collega’s (niet) verwachten van de nieuwe werknemer?
 • Een kennismaking met de toekomstige collega’s.

Training on the job

Training on the job is een belangrijke fase, waarbij de jobcoach training on the job en andere vormen van begeleiding op maat voorziet, om de zelfstandigheid en de prestaties van de werknemer op de werkvloer te verhogen. Belangrijk hierbij is om goede afspraken met de werkgever te maken over de bevoegdheden van de jobcoach. Hierbij moet u aan het volgende denken:

 • Aanvankelijk zal de jobcoach het werk wellicht hoofdzakelijk zelf uitvoeren, hierna zal de nieuwe werknemer steeds meer taken zelf gaan uitvoeren.
 • Aanleren hoe de nieuwe baan kan uitgevoerd worden in deeltaken.
 • Opstellen van instructies en praktische ondersteuning van de werknemer bij de uitvoering van de verschillende deeltaken.
 • Begeleiding van collega’s.

Weer lekker aan de slag

slim

slim

slim

slim