Werkfit maken

Traject ‘Werkfit maken’

‘Werkfit maken’ is de benaming van een re-integratietraject. Dit kan voor jou een eerste onderdeel zijn om straks langdurig (betaald) aan het werk te gaan. Ik zal je hierin begeleiden, precies zoals je nodig hebt, net zolang tot je ‘werkfit’ bent.

Het traject ‘Werkfit maken’ is er op gericht om mensen, met een uitkering van het UWV, geschikt te maken om aan het werk te gaan/het werk te hervatten. In dit traject ga je re-integratieactiviteiten doen, die erop gericht zijn om jou als kandidaat zodanig te versterken, dat je (eventueel na het volgen van scholing) aan het werk kan gaan/het werk kan hervatten. Dit betekent dus niet, dat alle belemmeringen, waardoor jij die specifieke uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat je hiermee hebt leren omgaan. Uiteraard zal ik jouw mogelijkheden/belastbaarheid afstemmen in relatie tot arbeid.
 
Welke stappen ga je doorlopen?

 • Je gaat je maatschappelijke- en arbeidsdeelname vergroten d.m.v. participatie in vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek.
 • Je gaat je praktische vaardigheden vergroten door coaching in de werksituatie.
 • Je gaat je kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden vaststellen/herkennen m.b.t. arbeid.
 • Je gaat je randvoorwaarden vaststellen/herkennen m.b.t. een passende werkplek.
 • Je gaat een passende beroepsrichting vaststellen/herkennen gegeven de beperkingen en mogelijkheden.
 • Je gaat werken aan het vergroten van je eigenwaarde en zelfvertrouwen in relatie tot werk.
 •  

Maatwerk
Elk traject is maatwerk en de invulling is afhankelijk van de problematiek. De reden van de noodzaak tot sociale activering wordt met zowel de werkgever als de werknemer besproken (bijv. psychische problematiek, lichamelijke gesteldheid, culturele achtergrond, intelligentie niveau) en het traject wordt daarop aangepast.
 
 
Voorbeelden van acties

 • Het uitbreiden van het netwerk
 • Het aanboren van hulpinstanties
 • Het verbetering van de lichamelijke conditie
 • Het vergroten van de psychische weerbaarheid
 • Het besef van de eigen invloed vergroten
 • Het oriënteren op de kwaliteiten en arbeidsmogelijkheden

Weer lekker aan de slag

slim

slim

slim

slim